Schooltijden & vakantierooster

Onze schooltijden zijn als volgt:

Maandag 08.45 uur - 14.45 uur
Dinsdag 08.45 uur - 14.45 uur
Woensdag 08.45 uur - 12.15 uur
Donderdag 08.45 uur - 14.45 uur
Vrijdag 08.45 uur - 14.45 uur

Wij vragen ouders hun kind op tijd naar school te sturen, maar ook weer niet te vroeg. Vanaf 8.30 uur houden leerkrachten toezicht op het plein. Om 8.40 uur gaat de eerste bel. De kinderen mogen dan naar binnen zodat de lesdag om 8.45 uur kan starten.

Onderwijstijd

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag krijgen de leerlingen 5,5 uur les: van 8.45 uur tot 14.45 uur.
Op woensdag krijgen de leerlingen 3,5 uur les: van 08.45 uur tot 12.15 uur.
In totaal krijgen de kinderen in 8 jaar minstens
7520 uur les. Hiermee voldoet SBO Het Zilverlicht aan de wettelijke eisen.

Vakantierooster en vrije dagen voor 2018/2019.

De eerste schooldag is op maandag 20 augustus 2018.
Studiedag: woensdag 29 augustus 2018
Herfstvakantie: 13 t/m 21 oktober 2018
Studiedag: donderdag 6 december 2018
Kerstvakantie: 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Studiedag: vrijdag 25 januari 2019
Carnavals/voorjaarsvakantie: 2 t/m 10 maart 2019
Studiedag: dinsdag 19 maart 2019
Pasen: 22 april 2019 (tweede paasdag)
Meivakantie: 20 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019
Studiedag: maandag 3 juni 2019
Pinksteren: 10 juni 2019 (tweede pinksterdag)
Studiedag: vrijdag 28 juni 2019
Zomervakantie: 6 juli t/m 18 augusuts 2019

Wij volgen zo veel mogelijk het adviesvakantierooster van provincie en gemeente, waarbij we ook kijken naar de ons omringende scholen.