Schoolgids

Hierbij presenteren wij, met enige trots, onze schoolgids voor het schooljaar 2022-2023.
Wij hopen u hiermee goed te informeren over de verschillende aspecten rond het onderwijs op SBO Het Zilverlicht, dé school voor speciaal basisonderwijs in Waalwijk en de regio.
De gids beoogt op een groot aantal gebieden voor u, als ouder, een leidraad en naslagwerk te zijn met betrekking tot de organisatie en het onderwijs op SBO Het Zilverlicht voor het schooljaar 2022-2023.

Tegelijkertijd willen we, met behulp van deze gids, onze manier van werken en onze resultaten verantwoorden en u informeren over de ontwikkelingen op diverse terreinen.
De gids biedt ook een "kijkje in de keuken" voor mensen die zich oriënteren op een SBO school voor hun kind en hierbij een verantwoorde keuze willen maken.
Wij hopen dat de inhoud voldoet aan de vraag naar informatie en wij hopen daarmee tegelijkertijd te bereiken dat er hierdoor een nog betere dialoog ontstaat tussen de ouders, geïnteresseerden en de school.

Voor vragen en opmerkingen staat de deur natuurlijk altijd open. We zullen proberen alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Mocht u suggesties ter verbetering of aanvulling van deze gids hebben, neem dan gerust contact met ons op. "Hebt u klachten vertel het ons. Bent u tevreden vertel het een ander."
Deze schoolgids en de jaarkalender worden doorgaans bij aanvang van het schooljaar ter informatie op de website geplaatst. Tussentijds worden deze documenten ook aan 'nieuwe leerlingen en hun ouders' uitgedeeld. 

Download de schoolgids hier.

Ook kunt u onze school vinden op de website van 'scholen op de kaart'. 
SSBO Het Zilverlicht (Waalwijk) | Scholen op de kaart