Overblijven

Alle leerlingen blijven tussen de middag op school over. Dit gebeurt in de eigen groep onder toezicht van de eigen leerkracht.
Na de kerstvakantie in 2015 is er een wijziging doorgebracht m.b.t. het overblijven:
De kinderen blijven gewoon in hun eigen klas met de leerkracht eten, maar er wordt geen thee en/of melk meer verzorgd door de school. Dus vanaf 4 januari 2016 moeten de leerlingen hun eigen drinken meebrengen voor de middagpauze. Dit drinken kan een pakje zijn of drinken in een afsluitbare beker (voorzien van naam) en moet “gezond” zijn, dus bijvoorbeeld vruchtensap, melk of yogidrank (zuiveldranken), geen frisdranken/ ranja /energie dranken, enz.
Mocht u het van belang vinden dat het drinken gekoeld blijft kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van een klein koeltasje (dit ook graag even voorzien van een naam).
Na de lunch gaan de leerlingen buiten spelen. Er wordt door meerdere leerkrachten per plein gesurveilleerd.