Verlof & ziekte

Kinderen in het basisonderwijs hebben de wettelijke plicht om naar school te gaan, de zogenaamde leerplicht. Voor verlof moeten ouders toestemming hebben. Speciaal verlof moet door school weer aangevraagd worden bij de gemeente. Dit moet dus tijdig worden besproken met school. Namens de leerplichtambtenaar benadrukken wij dat er vlak voor en na de zomervakantie geen extra verlof gegeven mag worden.
Indien wij het vermoeden hebben, of als er aantoonbaar sprake is van ongeoorloofd verzuim, melden wij dit bij de leerplichtambtenaren mevrouw Werten of mevrouw van Etten. U kunt hen bereiken op 0416-683456 of leerplicht@waalwijk.nl.
Voor het aanvragen van verlof (vrije dagen buiten de schoolvakanties om), kunnen ouders contact opnemen met de directie van de school. Via de website is het verlofformulier te downloaden, maar onze secretaresse kan er ook een aan u meegeven. Het geven van verlof bij huwelijk, jubileum en uitvaart van een familielid is vanzelfsprekend. Als grenzen van veiligheid of fatsoen worden overschreden, kan de directeur tot schorsing overgaan. Het bestuur en de ouders worden hierover direct op de hoogte gebracht. Ouders krijgen een brief met de reden(en) van schorsing. De leerplichtambtenaar van de gemeente krijgt schriftelijk bericht. Schorsing kan een stap zijn op weg naar verwijdering.

Ziekte en afwezigheid

Als een leerling ziek is of door andere omstandigheden niet op SBO Het Zilverlicht kan komen, dienen ouders dat vóór 8.45 uur door te geven. De administratie van de school is vanaf 8.15 uur bereikbaar op telefoonnummer 0416-334411.
Als een leerling onverwacht niet op school is, neemt de school uiterlijk rond 9.15 uur contact op met de ouders of verzorgers.

 

Download bijlagen:

Verlofaanvraag minder dan 10 dagen
Verlofaanvraag langer dan 10 dagen