Taallokaal

Taallokaal Waalwijk 
Taallokaal Waalwijk is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen Waalwijk Taalrijk (gemeente Waalwijk), SBO Het Zilverlicht (stichting Leerrijk!), cluster 2 school Auris dienstverlening Tilburg en Kentalis vroegbehandeling. Na een gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomst “vroegbehandeling en TOS” op SBO Het Zilverlicht hebben Auris en SBO Het Zilverlicht gekeken naar aanbod voor leerlingen in de basisschoolleeftijd.

Wanneer blijkt dat leerlingen onvoldoende vooruit gaan nadat ze bijv. het project Taalimpuls gevolgd hebben, logopedie volgen en minimale resultaten behalen of een arrangement cluster 2 hebben, kunnen ze deelnemen aan Taallokaal Waalwijk. De groep bestaat dus uit leerlingen met een cluster 2 arrangement aangevuld met leerlingen die gebaat zijn bij zeer intensief onderwijs op taalgebied. Het doel is om aanbod te verzorgen waarbij de leerlingen individueel geholpen worden. Daarnaast wordt een vertaling gemaakt naar de klas of de school waar de leerling vandaan komt zodat klasgenootjes hier ook profijt van gaan hebben.

Op de Facebooksite kunt u ons volgen: https://www.facebook.com/taallokaalwaalwijk/ 

Wanneer: Taallokaal Waalwijk vindt in schooljaar 2019-2020 plaats op maandag- en donderdag.

Doelgroep: Voor groep 1-2 leerlingen van 09.00 uur tot 11.30 uur. Voor groep 3 leerlingen van 12.45 uur tot 14.30 uur.

Waar: SBO Het Zilverlicht, Rembrandtpark 67, 5143 GH Waalwijk.

Door wie: Taallokaal Waalwijk wordt verzorgd door een leerkracht Mayke van Hees (vanuit Auris) en een onderwijsassistent Noortje van de Ven (SBO Het Zilverlicht).

 

Algemene vragen: Laura de Graaff, adjunct directeur van SBO Het Zilverlicht (infohetzilverlicht@leerrijk.nl)

Inhoudelijk vragen bij deelname van uw kind / uw leerling aan Taallokaal Waalwijk: Mayke van Hees (m.vanhees@auris.nl)