Taallokaal

Het Taallokaal Waalwijk

Wij zijn Mayke van Hees en Maxime Klijn en wij staan op maandag- en donderdagochtend in het Taallokaal.
Het Taallokaal is ontwikkeld voor leerlingen binnen Leerrijk! met een cluster 2 arrangement en voor een selectie leerlingen die gebaat is bij intensiever onderwijs op taalgebied. Het betreft kleuters. Er wordt gewerkt aan specifieke doelen rondom taal.

Mayke is de leerkracht in het Taallokaal vanuit Auris en is daarnaast de ambulant dienstverlener voor (de meeste) leerlingen met een cluster 2 arrangement in het Taallokaal en SBO Het Zilverlicht.

Maxime is logopedist bij het Taallokaal en op SBO Het Zilverlicht. In het Taallokaal worden geen individuele behandelingen gegeven.

Mocht u vragen hebben, mag u altijd contact opnemen.
Emailadres Mayke: m.vanhees@auris.nl
Emailadres Maxime: maximeklijn@sbozilverlicht.nl