Schooltijden & vakantierooster

Onze schooltijden zijn als volgt:

Maandag 08.45 uur - 14.45 uur
Dinsdag 08.45 uur - 14.45 uur
Woensdag 08.45 uur - 12.15 uur
Donderdag 08.45 uur - 14.45 uur
Vrijdag 08.45 uur - 14.45 uur

Wij vragen ouders hun kind op tijd naar school te sturen, maar ook weer niet te vroeg. Vanaf 8.30 uur houden leerkrachten toezicht op het plein. Om 8.40 uur gaat de eerste bel. De kinderen mogen dan naar binnen zodat de lesdag om 8.45 uur kan starten.

Onderwijstijd

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag krijgen de leerlingen 5,5 uur les: van 8.45 uur tot 14.45 uur.
Op woensdag krijgen de leerlingen 3,5 uur les: van 08.45 uur tot 12.15 uur.
In totaal krijgen de kinderen in 8 jaar minstens
7520 uur les. Hiermee voldoet SBO Het Zilverlicht aan de wettelijke eisen.

Vakantierooster en vrije dagen voor 2020 - 2021.

24 augustus 2020 eerste schooldag
10 september 2020 studiedag
19 t/m 23 oktober 2020 herfstvakantie
24 november 2020 studiedag
7 december 2020 studiedag
21 december 2020 t/m 1 januari 2021 kerstvakantie
25 januari 2021 studiedag
15 februari t/m 19 februari 2021 voorjaarsvakantie
2 april 2021 studiedag
26 april 2021 studiedag
3 mei t/m 14 mei meivakantie
9 juni 2021 studiedag
25 juni 2021 studiedag
24 juli t/m 6 september zomervakantie

Wij volgen zo veel mogelijk het adviesvakantierooster van provincie en gemeente, waarbij we ook kijken naar de ons omringende scholen.