Schooltijden & vakantierooster

Onze schooltijden zijn als volgt:

Maandag 08.45 uur - 14.45 uur
Dinsdag 08.45 uur - 14.45 uur
Woensdag 08.45 uur - 12.15 uur
Donderdag 08.45 uur - 14.45 uur
Vrijdag 08.45 uur - 14.45 uur

Wij vragen ouders hun kind op tijd naar school te sturen, maar ook weer niet te vroeg. Vanaf 8.30 uur houden leerkrachten toezicht op het plein en mogen de kinderen naar binnen via de buitendeur van de klas. Om 8.40 uur gaat de eerste bel. Om 8.45 gaat de tweede bel en begint de lesdag. 

Onderwijstijd

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag krijgen de leerlingen 5,5 uur les: van 8.45 uur tot 14.45 uur.
Op woensdag krijgen de leerlingen 3,5 uur les: van 08.45 uur tot 12.15 uur.
In totaal krijgen de kinderen in 8 jaar minstens
7520 uur les. Hiermee voldoet SBO Het Zilverlicht aan de wettelijke eisen.

Vakantierooster en vrije dagen voor 2022 - 2023.

5 september: eerste schooldag
22 september: studiedag
22 – 30 oktober: herfstvakantie
7 november: studiedag
23 december: 12.15 vrij
24 december – 8 januari: kerstvakantie
18 – 26 februari: voorjaarsvakantie
9 maart: studiedag
7 april: goede vrijdag
10 april: 2e paasdag
11 april: studiedag
22 april - 7 mei: meivakantie
18 mei: hemelvaart
19 mei: alle leerlingen vrij
29 mei: 2e pinksterdag
2 juni: studiedag
26 juni: studiedag
7 juli: schoolverlaters vrij
14 juli: 12.15 vrij
14 juli – 27 augustus: zomervakantie 

Wij volgen zo veel mogelijk het adviesvakantierooster van provincie en gemeente, waarbij we ook kijken naar de ons omringende scholen.