Schooltijden & vakantierooster

Onze schooltijden zijn als volgt:

Maandag 08.45 uur - 14.45 uur
Dinsdag 08.45 uur - 14.45 uur
Woensdag 08.45 uur - 12.15 uur
Donderdag 08.45 uur - 14.45 uur
Vrijdag 08.45 uur - 14.45 uur

Wij vragen ouders hun kind op tijd naar school te sturen, maar ook weer niet te vroeg. Vanaf 8.30 uur houden leerkrachten toezicht op het plein. Om 8.40 uur gaat de eerste bel. De kinderen mogen dan naar binnen zodat de lesdag om 8.45 uur kan starten.

Onderwijstijd

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag krijgen de leerlingen 5,5 uur les: van 8.45 uur tot 14.45 uur.
Op woensdag krijgen de leerlingen 3,5 uur les: van 08.45 uur tot 12.15 uur.
In totaal krijgen de kinderen in 8 jaar minstens
7520 uur les. Hiermee voldoet SBO Het Zilverlicht aan de wettelijke eisen.

Vakantierooster en vrije dagen

De eerste schooldag is op maandag 28 augustus 2017.
Herfstvakantie: 14 t/m 22 oktober 2017
Kerstvakantie: 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Carnavals/voorjaarsvakantie: 10 t/m 18 februari 2018
Pasen: 2 april 2018 (tweede Paasdag)
Meivakantie: 21 april t/m 6 mei 2018
Hemelvaart: 10 en 13 mei 2018
Tweede Pinksterdag: 21 juni 2018
Zomervakantie: 7 juli t/m 19 augustus 2018
De eerste schooldag van het schooljaar 2018/2019 is op 20 augustus 2018.
Wij volgen zo veel mogelijk het adviesvakantierooster van provincie en gemeente, waarbij we ook kijken naar de ons omringende scholen.

Vrije dagen voor de hele school i.v.m. studiedagen team:

Schooljaar 2017/2018:
Maandag 11 september 2017
Vrijdag 13 oktober 2017
Woensdag 6 december 2017
Vrijdag 26 januari 2018
Vrijdag 30 maart 2018
Woensdag 20 juni 2018