Schooltijden & vakantierooster

Onze schooltijden zijn als volgt:

Maandag 08.45 uur - 14.45 uur
Dinsdag 08.45 uur - 14.45 uur
Woensdag 08.45 uur - 12.15 uur
Donderdag 08.45 uur - 14.45 uur
Vrijdag 08.45 uur - 14.45 uur

Wij vragen ouders hun kind op tijd naar school te sturen, maar ook weer niet te vroeg. Vanaf 8.30 uur houden leerkrachten toezicht op het plein. Om 8.40 uur gaat de eerste bel. De kinderen mogen dan naar binnen zodat de lesdag om 8.45 uur kan starten.

Onderwijstijd

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag krijgen de leerlingen 5,5 uur les: van 8.45 uur tot 14.45 uur.
Op woensdag krijgen de leerlingen 3,5 uur les: van 08.45 uur tot 12.15 uur.
In totaal krijgen de kinderen in 8 jaar minstens
7520 uur les. Hiermee voldoet SBO Het Zilverlicht aan de wettelijke eisen.

Vakantierooster en vrije dagen voor 2019 - 2020.

De eerste schooldag: maandag 19 augustus 2019
Studiedag: donderdag 5 september 2019
Herfstvakantie: 12 t/m 20 oktober 2019
Studiedag: woensdag 13 november 2019
Studiedag: vrijdag 6 december 2019
Kerstvakantie: 21 december 2018 t/m 5 januari 2020
Studiedag: maandag 27 januari 2020
Carnavals/voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 1 maart 2020
Studiedag: dinsdag 24 maart 2020
Studiedag: vrijdag 10 april 2020
Pasen: 13 april 2020 (tweede paasdag)
Meivakantie: 18 april t/m 3 mei 2020
Studiedag: maandag 4 mei 2020
Bevrijdingsdag: dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020
Studiedag: maandag 25 mei 2020
Pinksteren: maandag 1 juni 2019 (tweede pinksterdag)
Studiedag: vrijdag 19 juni 2020
Zomervakantie: 11 juli t/m 23 augusuts 2020

Wij volgen zo veel mogelijk het adviesvakantierooster van provincie en gemeente, waarbij we ook kijken naar de ons omringende scholen.