SBO Het Zilverlicht

De naam "SBO Het Zilverlicht" verwijst naar een soortnaam van de Schoenlappersplant. De bladeren van die plant bevatten een was waarmee de schoen glans krijgt. Wij willen onze kinderen deze "glans" meegeven in hun ontwikkeling!
SBO Het Zilverlicht is een school voor speciaal basisonderwijs leerlingen van 4 t/m 13 jaar. De school is ontstaan na de fusie van SBO Dr. Hordijkschool uit Waalwijk en SBO Anton Pieckschool uit Kaatsheuvel. Sinds oktober 2015 zijn de scholen ingetrokken in het gebouw aan het Rembrandtpark 67 te Waalwijk. 

Koersuitspraken

Ten grondslag aan het onderwijskundig beleid liggen een aantal kernwaarden en missiebegrippen welke we hebben vertaald in koersuitspraken. Dit beschouwen we als "een stip aan de horizon". Deze zijn als bijlage terug te vinden in het schoolplan 2019 - 2023 en is ter inzage op school aanwezig. De kernwaarden en missiebegrippen vanuit Leerrijk! zijn tevens uitgebreid terug te vinden in de bijlage van deze schoolgids en in het Schoolondersteuningsprofiel