BVL

SBO Het Zilverlicht draagt het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL).

Een groepje verkeersouders houdt zich samen met leerkrachten bezig met de verkeersveiligheid rondom school. Dit betekent dat wij als school regelmatig contact hebben met de gemeente over de veiligheid rondom school. Ook besteden wij aandacht aan de school-thuisroutes samen met de gemeente.

We werken als school mee aan verschillende projecten; ANWB streetwise, Pleintje Verkeer, het dode hoek project en weer samen naar school.
Structureel wordt er gebruik gemaakt van een verkeersmethode in alle leerjaren en doen onze leerlingen mee aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen.

Regelmatig informeren wij ouders over verkeersonderwijs en veiligheid in onze nieuwsbrieven.