Carin Boerma-Van Bragt

Hallo allemaal,
Ik ben Carin Boerma en werk op Het Zilverlicht als schoolmaatschappelijk werker en vertrouwenspersoon.

In 2009 ben ik begonnen met 8 uur in de week op SBO Anton Pieck in Kaatsheuvel. Door de fusie en de groei van de school zijn ook mijn uren uitgebreid. Op dit moment werk ik 24 uur binnen Het Zilverlicht en 16 uur bovenschools als schoolmaatschappelijk werker voor de andere scholen van leerrijk. Ik ben op maandag, woensdag en donderdag op SBO het Zilverlicht.

Als schoolmaatschappelijk werker ben ik vraagbaak als het gaat om vragen op het gebied van opvoeding, hulpverlening en eventueel problemen thuis die invloed kunnen hebben op het functioneren van het kind op school. Ik help bij het vinden van de weg naar passende hulp door verwijzing of voorlichting. Daarnaast ga ik op huisbezoek bij de nieuwe leerlingen. Zo kunnen school en thuis goed op elkaar afstemmen en kunnen we op tijd antwoorden zoeken bij knelpunten of vragen.

Samen met Maartje Hoffman ben ik op school ook vertrouwenspersoon en praat ik met leerlingen over problemen die ze niet met anderen durven delen. Dit kan gaan over pestervaringen of over problemen die ze thuis ervaren. Samen met de leerling zoeken we naar een oplossing. Waar dat kan, zullen we ook ouders hierbij betrekken. 

 

carinboerma@leerrijk.nl