Daphne Houter

Ik ben Daphne Zeilmaker-Houter. Ik ben in 2009 afgestudeerd als orthopedagoog.

 Na mijn afstuderen ben ik gaan werken in de kinder- en jeugdpsychiatrie en heb ik vervolgens de opleiding tot GZ-psycholoog gevolgd.  Ik kan binnen de school betrokken worden bij kinderen wanneer er vragen zijn over de sociaal-emotionele of didactische ontwikkeling. Daarom maak ik onderdeel uit van het zorgteam. Ook kan ik aansluiten bij gesprekken, observeren in de klas en psychologisch onderzoek verrichten. In die gevallen zal vooraf contact met ouders opgenomen worden om te bespreken of zij daarmee akkoord gaan. 

Als GZ-psycholoog handel ik in overeenstemming met de door het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) gestelde wettelijke eisen.

Lidmaatschap: Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht
                       Nederlandse Vereninging voor Orthopedagogen (NVO, Catharijnesingel 47,3511GC Utrecht) 
                       BIG registratienummer39923951925

Mijn mailadres: daphnehouter@leerrijk.nl 
Werkdagen: maandag en dinsdag