Lisanne Rutters

Hallo,
Mijn naam is Lisanne Rutters en ik werk als logopedist op SBO Het Zilverlicht.

Communicatie is heel belangrijk bij het volgen van onderwijs. Het is daarom belangrijk dat de spraak- taalontwikkeling goed verloopt. Door middel van onderzoek krijg ik een beeld van deze ontwikkeling van een leerling. Soms is er logopedische behandeling nodig. Voor de onderbouw-leerlingen kan dit betekenen dat ze van mij logopedische behandelingen ontvangen.

Ik werk iedere vrijdag op Het Zilverlicht. Daarnaast werk ik drie dagen in de week in een logopediepraktijk in Bergen op Zoom.

Voor vragen over logopedie kunt u mailen naar:
lisannerutters@leerrijk.nl