Stefan Haak

Hallo allemaal,
Mijn naam is Stefan Haak en ik werk sinds schooljaar 2015-2016 op SBO Het Zilverlicht als intern begeleider.

Sinds schooljaar 2019-2020 werk ik als gedragswetenschapper en ondersteun en begeleid ik de leerlingen en leerkrachten van de groepen Middenbouw D, de bovenbouw en de schoolverlaters. Ik ben zowel leerkracht als orthopedagoog en werk op maandag en donderdag op Het Zilverlicht. Op de overige dagen werk ik als orthopedagoog bij OnderwijsZorgTeam / Kizoom in Tilburg.  
Mijn e-mailadres: stefanhaak@leerrijk.nl

werkdagen: maandag en donderdag