Dank aan SBO het Zilverlicht/Waalwijk en alle sponsoren

20 april 2016
Als ambassadeur van de Stichting Mariëtte’s Childcare wil ik, namens Mariëtte en Moses en alle kinderen die door de bijdragen van SBO het Zilverlicht in Ghana naar school kunnen gaan hartelijk bedanken.

Onderstaande personen hartelijk dank voor de acties en bijdragen voor het  scholingsfonds van de Circle of Life School in Sunyani, Ghana:
- de directeur van SBO het Zilverlicht, het voltallig onderwijsteam en, alle leerlingen;
- de ouders van alle leerlingen;
- alle mensen die bloembollen hebben gekocht;
-alle motorrijders die belangeloos de jaarlijkse motorendag mogelijk hebben gemaakt.

SBO het Zilverlicht had dit jaar 3 goede doelen. Per doel was € 750,- beschikbaar. Het was een complete verrassing toen de motorrijders na de uitreiking van de cheque van € 750,- het bedrag aanvulden met nog eens € 250,-.

In totaal is het fantastische bedrag opgehaald van € 1.000,-.

Mede door dit bedrag, kunnen een aantal kinderen van de allerarmste gezinnen in Sunyani en omgeving naar school! Want elk kind heeft recht op onderwijs.
Helaas was ik op 16 april  jl. verhinderd  om de cheque van € 750,- + € 250,-  in ontvangst te nemen.  Fieke en Ted van den  Brand hebben in 2012 vrijwilligerswerk gedaan in het kindertehuis Hanukkah  in Ghana, waar ook de school staat. Zij waren zeer vereerd om mijn plaats in te nemen..
Wilt u meer weten over het werk van Mariëtte en Moses in Ghana, ga dan naar www.mchildcare.nl.
Als ambassadeur heb ik de samenwerking met het onderwijsteam van SBO het Zilverlicht en in het bijzonder Geert Legdeur ,als zeer prettig ervaren.

Charles Boogers

Namens de school is hier ook een bedankbrief te lezen.