Nieuws

Informatie over het OZAPP-traject

Informatie om eens door te lezen over het OZAPP-traject vanuit het samenwerkingsverband. 

Klik hier.

Leerlingenvervoer gemeente Waalwijk

Beste lezer,

Via deze weg informeert de gemeente Waalwijk over de wijziging in het aanvraagproces leerlingenvervoer met ingang van het nieuwe schooljaar.

Jaarlijks ontvingen de ouders/verzorgers per post een aanvraagformulier. Dit formulier werd ingevuld en met de benodigde bijlagen teruggestuurd naar de gemeente. Dit wijzigt per 1 april 2019. Aanvragen voor het schooljaar 2019-2020 kunnen vanaf dat moment uitsluitend nog digitaal worden ingediend (via http://www.waalwijk.nl Klik of tik als u deze koppeling vertrouwt.">www.waalwijk.nl). Alle ouders/verzorgers ontvangen hierover een bericht.

Het is belangrijk voor u om te weten dat ouders/verzorgers jaarlijks een nieuwe aanvraag moeten indienen, dus ook als een leerling op dit moment al gebruikt maakt van het leerlingenvervoer. Daarnaast is het mogelijk dat u via een ouder/verzorger het verzoek krijgt om een schoolverklaring en/of -advies te verstrekken. Deze informatie kan noodzakelijk zijn om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

Voor vragen of hulp bij het indienen van een nieuwe aanvraag kan contact worden opgenomen met de afdeling leerlingenvervoer (op werkdagen  tussen 9.00 en 16.00 uur via het telefoonnummer 0416-683456 of via e-mail leerlingenvervoer@waalwijk.nl).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bram de Vries

Medewerker Zorgservice Team WijZ

 

Aanwezig: 
ma-di-wo-vrij    van 8.00 – 16.00 uur

leerlingenvervoer gemeente Heusden

Beste meneer, mevrouw,

Medewerkers van uw school verwijzen ouders soms door naar Bijeen om een aanvraag te doen voor leerlingenvervoer.

Om verwarring en teleurstelling te voorkomen wil ik u kort informeren over een aantal voorwaarden die de gemeente Heusden aan het leerlingen vervoer stelt.

Eigen kracht

Soms zijn er omstandigheden dat een kind niet naar de school om de hoek kan omdat deze kinderen speciaal onderwijs nodig hebben.

Ouders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. Van hen wordt verwacht dat zij zelf een oplossing vinden om hun kind naar school te brengen.

In bijzondere gevallen kan men een beroep doen op de regeling Leerlingenvervoer.

Dichtstbijzijnde toegankelijke school
Leerlingenvervoer wordt uitsluitend toegekend naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Het is dus belangrijk om hierbij rekening te houden met het advies voor een school.

Afstand
Eén van de duidelijkste regels is de afstand tussen het huisadres en de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Dit moet  kilometer zijn. Hier wijken we niet vanaf.We meten de afstand met de ANWB-routeplanner en nemen dan de kortste route. Ouders kunnen dit zelf nakijken voordat ze een aanvraag doen. Dit voorkomt telleurstellingen.

Meer kinderen / werk 
Soms is het voor ouders lastig om meerdere kinderen naar verschillende scholen weg te brengen en op te halen. Soms is het werk een lastige factor in het schoolritme van de kinderen. 
Dit zijn geen redenen om leerlingenvervoer aan te vragen. Ouders moeten in hun eigen netwerk naar een oplossing zoeken. Uw organisatie zou hierin misschien ook iets kunnen betekenen. Denk aan bemiddeling tussen ouders en meedenken aan een oplossing.

Mocht u hier vragen over hebben kunt u mailen naar leerlingenvervoer@bijeenheusden.nl of bellen met  073 78 201 78.

Vakanties en vrije dagen voor schooljaar 2019 - 2020

Vakantierooster en vrije dagen voor 2019 - 2020.

De eerste schooldag: maandag 19 augustus 2019
Studiedag: donderdag 5 september 2019
Herfstvakantie: 12 t/m 20 oktober 2019
Studiedag: woensdag 13 november 2019
Studiedag: vrijdag 6 december 2019
Kerstvakantie: 21 december 2018 t/m 5 januari 2020
Studiedag: maandag 27 januari 2020
Carnavals/voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 1 maart 2020
Studiedag: dinsdag 24 maart 2020
Studiedag: vrijdag 10 april 2020
Pasen: 13 april 2020 (tweede paasdag)
Meivakantie: 18 april t/m 3 mei 2020
Studiedag: maandag 4 mei 2020
Bevrijdingsdag: dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020
Studiedag: maandag 25 mei 2020
Pinksteren: maandag 1 juni 2019 (tweede pinksterdag)
Studiedag: vrijdag 19 juni 2020
Zomervakantie: 11 juli t/m 23 augusuts 2020

Wij volgen zo veel mogelijk het adviesvakantierooster van provincie en gemeente, waarbij we ook kijken naar de ons omringende scholen.

Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden en Altena kunt u kijken op de volgende website:
 
 

Team SBO het Zilverlicht

 

 

Kalender

Klik hier voor de kalender voor het schooljaar 2019-2020.

De beste gratis apps voor kinderen

Welke leuke, mooie, leerzame, grappige èn gratis apps mogen kinderen echt niet missen? In De beste gratis apps voor kinderen van Mijn Kind Online staan ze allemaal, handig gesorteerd op schoolgroep en genre.
Deze kleurrijke en informatieve brochure geeft een overzicht van de beste gratis kinder-apps. Ook zijn er tips voor ouders over hoe je je kind kunt begeleiden op de tablet. De uitgave is gemaakt in samenwerking met Digibewust en KPN en hier gratis te downloaden.