Interessante weblinks

stichting leerrijk
stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk

Stichting Dyslexie Fonds
Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en innovatieve projecten op het gebied van dyslexie.

Landelijk netwerk autisme
Het Landelijk Netwerk Autisme staat voor kennis- management op het gebied van onderwijs en autisme. Het LNA geeft voorlichting en stimuleert scholen om samen te werken ten behoeve van goed onderwijs voor kinderen met autisme in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het vervolgonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Kind en Taal
Wat is taal en hoe verloopt de taalontwikkeling? Waar moet u op letten als een kind met meerdere talen tegelijk opgroeit? Wat kunt u doen om het praten en luisteren van het kind te stimuleren? In welke boeken of op welke websites vindt u goede informatie? Past het spraaktaalniveau van een kind bij zijn/haar leeftijd? Waar kunt u terecht voor adviezen en wat doet een logopedist? De website KIND EN TAAL geeft u antwoorden en informatie. Links staan de menu’s met de onderwerpen.