Leerlingenvervoer

Om voor aangepast vervoer in aanmerking te kunnen komen, gelden regels. Dit is een zaak tussen ouders en gemeente. Belangrijk is dat u deze formulieren zelf tijdig aanvraagt en zelf invult.
Formulieren voor het aanvragen van aangepast vervoer (taxi), voor vergoeding openbaar vervoer of voor een fietsvergoeding zijn bij de gemeente en op school verkrijgbaar. Voor eventuele vragen of informatie kunt u terecht bij de administratie van de school. Ook kunt u via onderstaande gegevens de gemeente bereiken: leerlingenvervoer@waalwijk.nl, telefoonnummer 0416-683456 (Waalwijk) of 0416-289247 (Loon op Zand) .

Auto

Bezoekt u de school dan verzoeken wij u vriendelijk uw auto op de parkeerplaatsen te parkeren. Dit om parkeeroverlast in de straat te voorkomen, maar ook voor de veiligheid van onze leerlingen.
Wij vragen de medewerking van ouders voor de ter plaatse geldende verkeersregels om risico's op verkeersongevallen zo klein mogelijk te houden.

Openbaar vervoer

Onze school is met het openbaar vervoer te bereiken via lijn 136 en 674, halte Groenewoudlaan. Ook bereik je de school met lijn 300 en 301, halte Blyde Incomstenlaan en de 136 en 602 , halte Leeuwenbekstraat.

Fiets

Kinderen die op de fiets komen, moeten zorgen dat ze een goed slot op de fiets hebben. Bij de school is een fietsenstalling aanwezig. Vanaf half negen en na school wordt er gesurveilleerd.
Er zijn een aantal veiligheidsregels:
• loop op de stoep en fiets op straat of fietspad;
• na het stallen en afsluiten van de fiets, meteen doorlopen naar het schoolplein;
• bij vertrek: als je alleen fietst, fiets meteen naar huis;
• als je samen fietst, wacht op elkaar op de stoep zonder anderen te hinderen.