Middenbouw b

Hallo allemaal,                                                               

Wij hebben een leuke groep!

Wij willen dat alle klasgenoten zelfstandig en met elkaar(maatjeswerken) zo optimaal mogelijk kunnen leren.  Ook het accepteren van elkaar en leren samenwerken als ‘maatjes’ is hiervoor erg belangrijk. Langer en nog effectiever zelfstandig bezig zijn leren we dit schooljaar van de juf of meneer en met elkaar. Wij luisteren graag naar iedereen die wat te vertellen heeft.                                  
We kunnen goed overleggen(Nieuwsbegrip) en leren van uitkomsten uit de discussie onderling terug te vertellen aan klasgenoten. We zijn vaak erg trots op elkaar! We werken met een digitaal beloningsysteem via het digibord. Iedere les/dag krijgen we een aantal beloningspunten/complimenten. Op het einde van de week mogen we dan zoeken in de beloningsbak wanneer we voldoende punten/complimenten hebben ‘gespaard’.

Naast werken, overleggen en leuke dingen doen in de groep, gaan we ook op excursie(herfstwandeling/duinenverkenning/techniekrijk-ontdekhoek/kunstproject-uitje …enz.)  We hopen zo de talenten die ieder persoonlijk heeft, te kunnen ‘uitbouwen’.

Wanneer ik niet op school ben, gaat alles heel goed en zo gewoon mogelijk door. Juf. Lola (of juf.Fokaline) neemt de groep over en probeert met dezelfde afspraken voor de groep alles gewoon door te laten gaan.

De ‘kids’ houden wel van spelletjes doen op het digibord en op de computers werken achter in de groep(iedereen heeft een eigen inlognaam met wachtwoordteken). Ook doen we tussendoor ‘ontspannings-activiteiten om daarna weer geconcentreerd door te kunnen gaan met leren. 

Buitenspelen met elkaar is ook leren spelen en ontspannen door bv. te kiezen voor meedoen aan het ‘begeleid spelen’ op de speelplaats in de pauzes. Of met een eigen groepje spelen of alleen rustig kijkend genieten van anderen. Naast het werken met de groep hebben we schoolwerk, werkgroepenoverleg, vele besprekingen en vergaderingen na schooltijd. Bovendien zit ik in de MR van onze school om beleidsmatig mee te kunnen doen om zodoende de school samen te maken tot een professioneel instituut met behulp van de achterban(team en ouders/verzorgers).                                     

Groet van Mhr.Geert en Juf.Lola/MBb.