Geert Legdeur

Hallo allemaal, ik ben meneer Geert. Ik heb de MiddenBouwgroep b:

MBb : een groep die veel samenwerkt met MBa (Juf.Maartje). Zeker wanneer het gaat om ‘methode-werken’. Een paar jaar geleden heb ik nog de 2-jarige opleiding aan de Fontys/Tilburg (Master-SEN) gehaald met als specialisatie ‘begeleiden’. Veel verschillende groepen heb ik de afgelopen bijna 42 schooljaren mogen begeleiden. En nog steeds met erg veel plezier! Ieder schooljaar is het weer uitdagend, spannend, leuk, gezellig en anders. Wanneer ik goed probeer te luisteren naar mijn leerlingen, kan ik hen helpen, zodat ze door coaching en leren samenwerken, hun talenten verder kunnen ontwikkelen op onze school! Alle leerlingen kunnen met mij op hun eigen manier leren zelfstandig bezig te zijn. Volgens vaste structuren werken vindt iedereen gelukkig wel fijn in onze groep (en op onze school). Hiervoor hebben we gedragsafspraken binnen school gemaakt waar iedereen zich aan probeert te houden (met bijbehorende gedragslessen die we geven voor vaste onderwerpen die ieder jaar aan bod komen) Ja, wèl met een grapje en bewegen op zijn tijd, want anders wordt het allemaal zo saai! Mijn groep werkt ook al erg serieus en vaak al zeer goed samen. Juf.Angelique is nieuw als taakverlichtster voor alle middenbouwgroepen aangesteld. Zij helpt kleine groepjes in haar aparte ruimte binnen school met rekenen, taal en spelling. Fijn dat iedereen even die extra aandacht kan krijgen op de dagen dat zij er is(ma-do-vr). Wanneer ik niet op school ben, gaat alles heel goed en zo gewoon als mogelijk door op enkele donderdagen en alle vrijdagen(BAPO-dagen). De juffrouw/meneer (? nog zoekende ernaar!) die dan de groep doet, gebruikt zoveel als mogelijk dezelfde afspraken voor MBb. Wij allen vinden dat we een hele hardwerkende, heel serieuze maar ook gezellig, leuke, kletsende groep hebben! Naast het schoolwerk, werkgroepenoverleg en de vele besprekingen/vergaderingen na schooltijd zit ik in de MR en een aantal werkgroepen van onze school. Tenslotte vind ik foto’s maken tijdens activiteiten op school heel leuk en deel deze met de ouders via de Facebookpagina op onze schoolsite. Verder houd ik van zon, zee, strand, zwemmen, voorlezen en lekker eten maar vooral van de gezelligheid in school met mijn groep. Als iedereen in mijn groep ‘lekker in zijn/haar vel zit’ maakt dit mij erg blij en gelukkig, want dan kunnen we aan het leren denken en daarmee verder komen!  Groetjes van Mhr.Geert 

 

geertlegdeur@leerrijk.nl

werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag