Externe begeleiding

Marieke Taat

Ik ben Marieke Taat. Vanaf juni 2019 ben ik vanuit Praktijk de Wiel werkzaam op SBO Het Zilverlicht.

Hiervoor heb ik als orthopedagoog op een middelbare school gewerkt en ben ik als leerkracht in het basisonderwijs werkzaam geweest.

Op maandag geef ik een aantal leerlingen dyslexiebehandeling. De overige dagen geef ik op andere scholen dyslexiebehandeling en doe ik diagnostisch onderzoek bij Praktijk van de Wiel.

Dyslexiebehandeling Praktijk Van de Wiel Dyslexie behandelen bij kinderen is een aangelegenheid die de nodige inspanning kost. Praktijk van de Wiel hanteert hiervoor een systematische aanpak, waarbij de nadruk ligt op het herkennen van afzonderlijke klanken en het aanpakken van spellingproblemen. Hierdoor kan een achterstand van meerdere jaren veelal in twaalf tot achttien maanden worden verkleind. Bij het begeleiden van dyslectische kinderen is het gebruik van handelingsplannen van groot belang. Daarom formuleren wij in onze praktijk iedere behandelperiode nieuwe doelstellingen en toetsbare criteria. Zo kunnen we uw kind de juiste hulp bieden.

Wanneer uw kind individuele begeleiding nodig heeft, maken we gebruik van de nieuwste en meeste efficiënte behandelprogramma’s, waarvan de effectiviteit uit wetenschappelijk onderzoek gebleken is. Naast educatieve software, wordt gebruik gemaakt van kindgerichte trainingstechnieken. Recentelijk ontwikkelde Praktijk van de Wiel het dyslexie behandelingsprogramma PROLEX, welke inmiddels positief beoordeeld is door het Nationaal Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Groeten,

Marieke Taat Orthopedagoog

Praktijk van de Wiel Hoofdstraat 17 5255 AE Herpt T 0416 31 99 74 E info@praktijkvandewiel.nl W www.praktijkvandewiel.nl