Externe begeleiding

Annick Koevoets

Ik ben Annick Koevoets, kinderfysiotherapeute op het Zilverlicht.


Sinds februari 2020 neem ik de werkzaamheden van Kees Koevoets over als
kinderfysiotherapeute vanuit Fysio Totaal Waalwijk.

Als kinderfysiotherapeute biedt ik kinderen ondersteuning in hun
motorische ontwikkeling. Dit kan zowel op grof motorisch als fijn
motorisch gebied. Hierbij kunt u denken aan vaardigheden als balans- en
evenwichtstaken, balvaardigheden, maar ook het schrijven, knippen en
plakken of veters strikken.

Vaak worden kinderen doorverwezen via hun leerkracht. Maar u kunt ook
zelf contact met mij opnemen wanneer u vragen heeft of een afspraak zou
willen plannen. Dit kan via
- 0416 336 537  of
- annick@fysiototaalwaalwijk.nl