Externe begeleiding

Christel Grauwmans

Ik ben Christel Grauwmans, 49 jaar oud en werk 30 jaar in het cluster 2 onderwijs.

Hieronder vallen dove of slechthorende kinderen of kinderen met een TOS ( taalontwikkelingsstoornis) Ik heb eerst als onderwijsassistente in verschillende groepen gewerkt in Breda ( de Spreekhoorn) en later in Tilburg ( Florant) en sinds 3 jaar als ondersteuner bij Auris Dienstverlening Tilburg.

Sinds het schooljaar 2018-2019 begeleid ik op het Zilverlicht  een aantal leerlingen met een cluster 2 arrangement.

Ik werk 1 of 2 keer in de week met de leerling  aan o.a. woordenschat, zinsbouw en communicatie.

Ik werk op maandag, dinsdag en vrijdag en dat zijn ook de dagen dat ik deels op het Zilverlicht te vinden ben.

groeten Christel Grauwmans