Actueel

Openstaande vacatures SBO Het Zilverlicht

SBO Het Zilverlicht is op korte termijn op zoek naar collega’s die ons team kunnen versterken. Het gaat om:

1) Een vacature van 20 uur (WTF 0,5) per week, voor administratief medewerker. Werktijden in overleg, maar in ieder geval op de woensdag- en vrijdagochtend.
2) Een tijdelijke vacature van 24 uur (WTF 0,6) per week, het betreft hier ziektevervanging van de conciërge.
3) Een vacature van 8 uur (WTF 0,2) per week voor leerkracht met affiniteit voor het SBO, voor alle vrijdagen in een middenbouwgroep. Het gaat hier om BAPO vervanging voor schooljaar 2019-2020.

klik voor meer informatie op onderstaande link:

vacatures het Zilverlicht

Brief deadline aanmelden SBO scholen

In onderstaande link vindt u een brief over de deadline om uw zoon of dochter aan te melden op SBO Het Zilverlicht en SBO Daltonschool de Leilinde. 

Brief deadline aanmelden SBO scholen

Leerlingenvervoer gemeente Waalwijk

Beste lezer,

Via deze weg informeert de gemeente Waalwijk over de wijziging in het aanvraagproces leerlingenvervoer met ingang van het nieuwe schooljaar.

Jaarlijks ontvingen de ouders/verzorgers per post een aanvraagformulier. Dit formulier werd ingevuld en met de benodigde bijlagen teruggestuurd naar de gemeente. Dit wijzigt per 1 april 2019. Aanvragen voor het schooljaar 2019-2020 kunnen vanaf dat moment uitsluitend nog digitaal worden ingediend (via http://www.waalwijk.nl Klik of tik als u deze koppeling vertrouwt.">www.waalwijk.nl). Alle ouders/verzorgers ontvangen hierover een bericht.

Het is belangrijk voor u om te weten dat ouders/verzorgers jaarlijks een nieuwe aanvraag moeten indienen, dus ook als een leerling op dit moment al gebruikt maakt van het leerlingenvervoer. Daarnaast is het mogelijk dat u via een ouder/verzorger het verzoek krijgt om een schoolverklaring en/of -advies te verstrekken. Deze informatie kan noodzakelijk zijn om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

Voor vragen of hulp bij het indienen van een nieuwe aanvraag kan contact worden opgenomen met de afdeling leerlingenvervoer (op werkdagen  tussen 9.00 en 16.00 uur via het telefoonnummer 0416-683456 of via e-mail leerlingenvervoer@waalwijk.nl).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bram de Vries

Medewerker Zorgservice Team WijZ

 

Aanwezig: 
ma-di-wo-vrij    van 8.00 – 16.00 uur

leerlingenvervoer gemeente Heusden

Beste meneer, mevrouw,

Medewerkers van uw school verwijzen ouders soms door naar Bijeen om een aanvraag te doen voor leerlingenvervoer.

Om verwarring en teleurstelling te voorkomen wil ik u kort informeren over een aantal voorwaarden die de gemeente Heusden aan het leerlingen vervoer stelt.

Eigen kracht

Soms zijn er omstandigheden dat een kind niet naar de school om de hoek kan omdat deze kinderen speciaal onderwijs nodig hebben.

Ouders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. Van hen wordt verwacht dat zij zelf een oplossing vinden om hun kind naar school te brengen.

In bijzondere gevallen kan men een beroep doen op de regeling Leerlingenvervoer.

Dichtstbijzijnde toegankelijke school
Leerlingenvervoer wordt uitsluitend toegekend naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Het is dus belangrijk om hierbij rekening te houden met het advies voor een school.

Afstand
Eén van de duidelijkste regels is de afstand tussen het huisadres en de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Dit moet  kilometer zijn. Hier wijken we niet vanaf.We meten de afstand met de ANWB-routeplanner en nemen dan de kortste route. Ouders kunnen dit zelf nakijken voordat ze een aanvraag doen. Dit voorkomt telleurstellingen.

Meer kinderen / werk 
Soms is het voor ouders lastig om meerdere kinderen naar verschillende scholen weg te brengen en op te halen. Soms is het werk een lastige factor in het schoolritme van de kinderen. 
Dit zijn geen redenen om leerlingenvervoer aan te vragen. Ouders moeten in hun eigen netwerk naar een oplossing zoeken. Uw organisatie zou hierin misschien ook iets kunnen betekenen. Denk aan bemiddeling tussen ouders en meedenken aan een oplossing.

Mocht u hier vragen over hebben kunt u mailen naar leerlingenvervoer@bijeenheusden.nl of bellen met  073 78 201 78.

Vakanties en vrije dagen voor schooljaar 2018-2019

Vakantierooster en vrije dagen voor 2018/2019.

De eerste schooldag is op maandag 20 augustus 2018.
Studiedag: woensdag 29 augustus 2018
Herfstvakantie: 13 t/m 21 oktober 2018
Studiedag: donderdag 6 december 2018
Kerstvakantie: 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Studiedag: vrijdag 25 januari 2019
Carnavals/voorjaarsvakantie: 2 t/m 10 maart 2019
Studiedag: dinsdag 19 maart 2019
Pasen: 22 april 2019 (tweede paasdag)
Meivakantie: 20 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019
Studiedag: maandag 3 juni 2019
Pinksteren: 10 juni 2019 (tweede pinksterdag)
Studiedag: vrijdag 28 juni 2019
Zomervakantie: 6 juli t/m 18 augusuts 2019

Wij volgen zo veel mogelijk het adviesvakantierooster van provincie en gemeente, waarbij we ook kijken naar de ons omringende scholen.

Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden en Altena kunt u kijken op de volgende website:
 
 

Team SBO het Zilverlicht

 

 

Kalender

Klik hier voor de kalender voor het schooljaar 2018-2019.

Dank aan SBO het Zilverlicht/Waalwijk en alle sponsoren

20 april 2016
Als ambassadeur van de Stichting Mariëtte’s Childcare wil ik, namens Mariëtte en Moses en alle kinderen die door de bijdragen van SBO het Zilverlicht in Ghana naar school kunnen gaan hartelijk bedanken.

Lees meer...

De beste gratis apps voor kinderen

Welke leuke, mooie, leerzame, grappige èn gratis apps mogen kinderen echt niet missen? In De beste gratis apps voor kinderen van Mijn Kind Online staan ze allemaal, handig gesorteerd op schoolgroep en genre.
Deze kleurrijke en informatieve brochure geeft een overzicht van de beste gratis kinder-apps. Ook zijn er tips voor ouders over hoe je je kind kunt begeleiden op de tablet. De uitgave is gemaakt in samenwerking met Digibewust en KPN en hier gratis te downloaden.