Nieuwsflitsen schooljaar 2021 - 2022

September 2021
Oktober 2021
November 2021
December 2021

Leerlingenvervoer gemeente Waalwijk

Beste lezer,

Via deze weg informeert de gemeente Waalwijk over de wijziging in het aanvraagproces leerlingenvervoer met ingang van het nieuwe schooljaar.

Jaarlijks ontvingen de ouders/verzorgers per post een aanvraagformulier. Dit formulier werd ingevuld en met de benodigde bijlagen teruggestuurd naar de gemeente. Dit wijzigt per 1 april 2019. Aanvragen voor het schooljaar 2019-2020 kunnen vanaf dat moment uitsluitend nog digitaal worden ingediend (via http://www.waalwijk.nl Klik of tik als u deze koppeling vertrouwt.">www.waalwijk.nl). Alle ouders/verzorgers ontvangen hierover een bericht.

Het is belangrijk voor u om te weten dat ouders/verzorgers jaarlijks een nieuwe aanvraag moeten indienen, dus ook als een leerling op dit moment al gebruikt maakt van het leerlingenvervoer. Daarnaast is het mogelijk dat u via een ouder/verzorger het verzoek krijgt om een schoolverklaring en/of -advies te verstrekken. Deze informatie kan noodzakelijk zijn om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

Voor vragen of hulp bij het indienen van een nieuwe aanvraag kan contact worden opgenomen met de afdeling leerlingenvervoer (op werkdagen  tussen 9.00 en 16.00 uur via het telefoonnummer 0416-683456 of via e-mail leerlingenvervoer@waalwijk.nl).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bram de Vries

Medewerker Zorgservice Team WijZ

 

Aanwezig: 
ma-di-wo-vrij    van 8.00 – 16.00 uur