SBO Het Zilverlicht open vanaf 4 januari

 
SBO Het Zilverlicht heeft itt de basisscholen van Leerrijk op 4 januari 2021 de deuren wel geopend voor de leerlingen. Dit besluit is in overleg met het bestuur genomen op basis van de adviezen van de landelijke vereniging voor Gespecialiseerd Onderwijs. 
Iedere school heeft de opdracht om in de lockdownperiode de kwetsbare leerlingen fysiek onderwijs te bieden. De groep kwetsbare leerlingen is op een SBO of SO school erg groot, zij hebben de structuur van het onderwijs daarbij hard nodig. Dat heeft ons heeft doen besluiten de deuren te openen. Ook onze collega SBO school in Heusden is open, net als een groot deel van de SBO en SO scholen in de regio Brabant/Zeeland.
 
Uiteraard volgen we de landelijke ontwikkelingen op de voet en hebben ook steeds contact met het landelijk platform voor Gespecialiseerd Onderwijs en onze collega scholen. 
 

Nieuwsflitsen schooljaar 2020 - 2021

September 2020

Oktober 2020

December 2020

Januari 2021

Februari 2021

Maart 2021